הפוך לדף הבית ראשי אודותינו מאמני המועדון הורים כותבים צור קשר
חדשות:

מילון מונחים א)פקודות בתחרות ג'ודו

אַוָּסֶטֶה: "משלים"; משמש בהכרזה על וזארי (ר' להלן) שני, המשלים את ההישג לרמת איפון.
אִיפּוֹן: "נקודה אחת"; ציון של הישג המביא נצחון מיידי. בתחרות ליגה, או בתחרות קבוצתית, מקנה נצחון באיפון 10 נקודות.
הַזִ'ימֶה: "התחילו"; פקודה להתחלת הקרב, או להמשכתו אחרי הפסקה.
הִיקִיוַּקֶה: הכרזה על תיקו (אין מנצח, אין מפסיד; יכול להינתן בעיקר בתחרות קבוצתית).
הַנְטֵיי: "שיפוט": קריאה לחוות-דעת מצד שופטי הצד.
הַנְסוֹקוּ-מַקֶה: הפסד בפסילה מיידית. עונש השקול לאיפון של המתחרה השני.
וַּזָארִי: "תרגיל טוב", כמעט-איפון; מזכה ב-7 נקודות בתחרות קבוצתית או בתחרות בשיטת ליגה. אם מתחרה זוכה בשני וזארי, ייחשב לו הוזארי השני כמשלים לאיפון: "וַזָארִי אַוָּסֶטֶה אִיפּוֹן".
טוֹקֶטָא: "מופר", כשהכוונה לריתוק שהופר (אינו נחשב עוד).
יוּקוֹ: "יתרון גדול", ההישג שרמתו נמוכה בדרגה אחת מוזארי; מזכה ב-5 נקודות בתחרות קבוצתית או בתחרות ליגה.
יוֹשִי: "המשיכו". פקודה הניתנת להמשכת קרב שנעצר בפקודת סונומאמא (ר' להלן).
מַאִיטָה: "אני נכנע"; ג'ודוקא יכול לומר זאת במקום טפיחה כסימן לכניעה.
מַטֶּה: "חכו". פקודה לעצירה זמנית של הקרב, וחזרה לעמידת מוצא.
סוֹנוֹמַאמַא: "לא לזוז"; פקודה הניתנת בקרב-קרקע, כשהשופט רוצה לתקן בגד או להטיל עונש, מבלי להקים את היריבים מקרב הקרקע.
סוֹרֶה-מַדֶה: "זה הכל": פקודת השופט המסיימת את הקרב.
צ'וּי: "התראה"; עונש השקול בחומרתו ליוקו שהושג ע"י היריב.
קוֹקָא: "יתרון קטן", ההישג הנמוך בדרגה אחת מיוקו; מזכה ב-3 נקודות בתחרות קבוצתית או בליגה. ההישג הנמוך ביותר המופיע על הלוח.
קֵיְקוֹקוּ: "נזיפה", עונש השקול בחומרתו לוזארי שהושג ע"י היריב.
שִידוֹ: "הערה", עונש השקול בחומרתו לקוקא שהושג ע"י היריב.
אוֹסַאיי-קוֹמִי:אחזקה למטה, ריתוק.


ב)מונחים תורתיים

אוּקֶה: "מקבל": הספורטאי עליו מבוצע התרגיל (זה ה"סופג" אותו).
אוּקֶמִי: הפעולה של "להיות אוקה"; הצורה המיוחדת של נפילה בג'ודו.
ג'וּ: גמישות; מתורגם לרוב בטעות כ"עדינות".
ג'וּדוֹגִי: בגד ג'ודו.
ג'וּדוֹקַא: אדם שעוסק בג'ודו. המילה מציינת זכר ונקבה, יחיד ורבים (אין "ג'ודוקאים" או "ג'ודוקאית"!).
דָאן: "צעד". דרגת ג'ודו המעידה על "סיום הטירונות". המילה מופיעה גם כחלק משם של תרגיל ב"נִידָאן קוֹסוֹטוֹ גַרִי" (קוסוטוגרי בצעד שני).
דוֹ: "דרך". בהשקפת העולם הבודהיסטית - הדרך הנכונה להתנהגות.
דוֹג'וֹ: "מקום הדרך": המקום בו עוסקים בלימוד הדרך, לכן מקום לאימוני ג'ודו - וגם מנזר בודהיסטי.
וָּאזָא: "תרגיל". גם ביחיד וגם ברבים - תרגיל מסויים או קבוצת תרגילים.
ז'וֹסֶקִי: הצד (או המקום) העליון בדוג'ו, מקומם של המתאמנים הבכירים (להבדיל משִימוֹסֶקִי, הצד התחתון).
זִ'יגוֹטַאי: "עמידה הגנתית" (ברכיים כפופות, פיסוק רחב).
טוֹרִי: "לוקח": הספורטאי המבצע את התרגיל (ההיפך מאוּקֶה).
טַטַמִי: מזרן ג'ודו (גם מזרן-קש בבית, המשמש כריצוף וכמקום שינה ביפן).
נֶה: שכיבה. מכאן נֶה-וַאזַא תרגילי קרקע.
סֵיזַא: "ישיבה נכונה", ישיבה על כפות הרגליים, ברכיים כפופות.
סְֶנְסֶי: מורה.
צוּקוּרִי: השלב הראשון בהטלה: צעדי ההתאמה של טורי לאוקה.
קוֹדוֹקַאן: "מקום ללימוד הדרך": שם המועדון המקורי של ג'יגורו קאנו, משמש עד היום מרכז ג'ודו ביפן.
סִיקוֹרָה: דובדבן (הסמל של הקודוקאן).
קוּזוּשִי: שבירת שיווי המשקל: השלב השני בהטלה (ר' גם צוּקוּרִי וקַקֶה).
קַטָא: צורה,תבנית; מובן אחר: כתף; מובן שלישי: מחצית.
קיוֹ: "פרק": שלב לימודי, כמו בגוֹקיוֹ - חמשת פרקי הלימוד של הטלות.
קיוּ: "שלב": דרגת מתלמדים, מתחת לדרגות הדאן.
קַנְסֶצוּ: "מיפרק". מכאן קַנְסֶצוּ-וַּאזַא, תרגילי מיפרקים או מנופים.
קַקֶה: השלב השלישי והמסיים של הטלה, הביצוע עצמו.
רֶי: קידה.
רַנְדוֹרִי: "משחק חופשי", קרב אימון ללא מנצח או מנוצח.
רֶנְרַקוּ-וַּאזַא: תרגילי שילובים, תרגילים מחוברים.
שִיאַי: קרב תחרותי.
שִיזֶנְטַאי: עמידה רגילה, ניגוד לזִ'יגוֹטַאי (ר' למעלה)


ג)חלקי גוף

אוּדֶה: יד (אמה וזרוע). טֶה: יד (ריוֹטֶה או מוֹרוֹטֶה: שתי ידים).
אַשִי: רגל (ירך ושוק). מוּנֶה: חזה.
הִיזַא: ברך. מַטָא: ירך.
הַרָא: בטן. קוּבִּי: צואר (לכן טֶהקוּבִּי פרק היד, אַשִיקוּבִּי קרסול).
אוֹרַיי:זרוע. קוֹשִי,גוֹשִי:מותן.


ד)כיוונים

אוּצִ'י: פנימי. גְיָאקוּ: הפוך. מָא: ישר. סוֹטוֹ: חיצוני.
אוּרָה: גב, אחור. הִידַרִי: שמאל. מָאֶה: חזית. קוֹהוֹ: אחורנית.
אוּשִירוֹ: אחורי. יוֹקוֹ: צד. מִיגִי: ימין. שִיהוֹ: 4 כיוונים.


ה)פעולות

אוֹטוֹשִי: "נפילה": הכוונה לתרגיל המבוצע (או בוצע בעבר) בכריעה על ברך.
גַקֶה: קרס (לעטוף ולחסום את רגל היריב בעזרת השוק).
גָרִי: קצירה או גזיזה: הסטת רגל היריב הנושאת אותו זמן את משקל גופו.
גַרַמִי: גילגול (מלשון קוּרוּמָה או גוּרוּמָה – גלגל).
הַרַי (בַּרַי): טאטוא: הסטת רגל היריב שאינה נושאת את משקל גופו.
טַצִ'י: עמידה. מכאן: טַצִ'י-וַּאזַא: תרגילים המבוצעים במצב עמידה.
מַקִיקוֹמִי: משיכה תוך כריכה (פיתול).
נַגֶה: הטלה (מכאן: נַגֶה-וַּאזַא - תרגילי הטלות).
נֶה: שכיבה; מכאן: נֶה-וַּאזַא - תרגילי קרקע.
סוּטֶה: להשליך; מכאן סוּטֶמִי-וַּאזַא הטלות הקרבה, סוּטֶה-גֵיקוֹ - צורת אימון בה מניחים לבן-הזוג להטיל ללא התנגדות.
קַאֶשִי (גַאֶשִי): הפיכת-כיוון; בג'ודו: תרגיל-נגד.
קוּזוּרֶה: "שבור": הכוונה בד"כ לריתוק, המבוצע תוך שבירת מרכיב מסוים.
קַטַמֶה (גַטַמֶה): תפיסה הדוקה.
שִימֶה (זִ'ימֶה): חניקה.


ו)מילים המופיעות בשמות תרגילי ג'ודו

אוֹ: גדול. דֶה: מתקדם. טוֹמוֹאֶ: סיחרור. סַזַאֶה: עצירה.
אוּצוּרִי: החלפה. הַא: כנף. טַנִי: גיא, עמק. קוֹ: קטן.
אוּצִ'יקוֹמִי: "כניסות". הוֹן: בסיס, יסוד. יַמַא: הר. קַטַהַא: חצי כנף.
אוֹקוּרִי: לשגר, לשלוח. הַנֶה: קפיץ. סֵאוֹי: נשיאת גב.
אוּקִי: צף. וַּקַרֶה: היפרדות. סוֹדֶה: שרוול.
אֶרִי: דש הבגד. ז'וּזִ'י: צלב. סוּמִי: פינה.
אַרַשִי: סופה. טַאי: גוף. סוּקוּי: לדלות.
הָדַאקִה: ערום. וָאקוֹרִיי:הפרדה,החלקה. גוֹרוֹמָה: גלגל.
טָנְזָא: ריתמה. קוּזוֹצוֹמִי: חבילה קטנה. קָזוֹרֶה: לשנות.